Kurullar

Onur Kurulu

Prof.Dr. Fahrettin Göktaş                  Fırat Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Ferruh Dinçer                       Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneği Onursal Başkanı

 

Toplantı Başkanları

Prof. Dr. Halis YERLİKAYA          Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneği Yönetim Kurulu Bşk.

Prof. Dr. Rahşan ÖZEN                    Fırat Ünv. Veteriner Fak. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji ABD Başkanı

 

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Aşkın YAŞAR

Prof.Dr. Ayşe Menteş GÜRLER

Prof.Dr. Abdullah ÖZEN

Prof.Dr. Rahşan ÖZEN

Prof.Dr. Türel ÖZKUL

 

Sempozyum Sekreteri

Prof.Dr. Abdullah ÖZEN

 

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Abdullah ÖZEN

Doç.Dr. Ali YİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi. Erhan YÜKSEL

Arş. Gör. Seda ÇAVUŞ ALAN

Vet. Hekim Abdullah ERYOL