Genel Kurulu Duyurusu

Sayın üyemiz,

Derneğimizin 15 Haziran 2020 tarih ve 60 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneğinin 8. Olağan Genel Kurul toplantısının, 4 Ağustos 2020 tarihinde, sözü edilen tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ise 11 Ağustos 2020’de yapılması planlanmış ve 7 Temmuz 2020 tarihinde toplantı çağrısı yapılmış idi. Ancak, 2020 yılı içerisinde yapılması gereken dernek genel kurulları, önce, İçişleri Bakanlığının 24.07.2020 tarih 4720 sayılı oluru ile 31.10.2020 tarihine, daha sonra yine Bakanlığın 02.10.2020 tarihli genelgesi ile 1 Aralık 2020 tarihine dek yasaklanmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak düzenlemeler doğrultusunda derneğimiz genel kurulunu ne zaman yapılacağına dair kesinleşen tarih duyurusu ayrıca ilan edilecektir.