Yazarın yazıları

3 Kasım Tek Sağlık Günü

4 Kasım Perşembe Saat 20:00 TVBH Öğrenci Konseyi youtube hesabından yapılacaktır.

3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

VII. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Gerçekleştirildi!

VII. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneği ile Fırat Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı tarafından çevrimiçi olarak düzenlendi. “Tarihyazımında Nesnellik” temasıyla düzenlenen toplantıda beşi konferans olmak üzere sekiz sunum gerçekleştirildi. Prof.Dr. İlhan Tekeli, Prof.Dr. Ahmet Şimşek, Prof.Dr. Ferruh Dinçer-Prof.Dr. R.Tamay Başağaç Gül, Prof.Dr. …

Devamını oku

Çalışmalarınızı Bizlere Gönderiniz!

Derneğimizin web sitesinde, veteriner hekimliği tarihi ve mesleki etik alanında çalışmakta olan bilim insanlarının yayınlarına (Tez, kitap, makale, tam metin bildiri) kolay erişim sağlanabilmesi için bir e-kütüphane oluşturulacaktır. Bu bölümde yer almasını istediğiniz çalışmalarınızı lütfen PDF formatında bizlere info@vthmed.org.tr ulaştırınız.

Genel Kurulu Duyurusu

Sayın üyemiz, Derneğimizin 15 Haziran 2020 tarih ve 60 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneğinin 8. Olağan Genel Kurul toplantısının, 4 Ağustos 2020 tarihinde, sözü edilen tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ise 11 Ağustos 2020’de yapılması planlanmış ve 7 Temmuz 2020 tarihinde toplantı çağrısı yapılmış idi. Ancak, 2020 …

Devamını oku

Kamuoyu Duyurusu

Sayın üyemiz, Son günlerde camiamızı yakından ilgilendiren bazı gelişmeler olduğuna ve bu gelişmeler çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin (İÜCVF) kuruluş tarihini değiştirmek amacıyla bazı girişimlerde bulunulduğuna ve bazı kararlar alındığına hep birlikte tanıklık ettik. Üyelerinin çoğunluğu veteriner hekimliği tarihi alanının uzmanlarından oluşan ve sözü edilen alanda faaliyet gösteren bir uzmanlık derneğinin yöneticileri olarak bu …

Devamını oku