Hakkımızda

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Derneği 2005 yılında kurulmuş bir bilim uzmanlık derneğidir. Derneğimizin amacı tüzüğümüzün üçüncü maddesinde “Genelde tarih, bilim tarihi, sağlık bilimleri tarihi, felsefe ve etik ile özelde veteriner hekimliği tarihi ve meslekî etik konularında bilimsel işbirliğini ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkileri geliştirmek, üyeler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamaktır.” şeklinde ifade edilmiştir. Dernek yönetim kurulları, kuruluş tarihinden bu yana, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi için çaba göstermektedir. Bu çerçevede 2006 yılında ilki yapılan Veteriner Hekimliği Tarihi ve Meslekî Etik Sempozyumunun 2018 yılında altıncısı yapılmış; tarih, bilim tarihi, tıp tarihi, eczacılık tarihi, diş hekimliği tarihi, veteriner hekimliği tarihi ve diğer alanlardan yüzlerce bilim insanı bu toplantılarda yüzlerce çalışma sunarak bilim dünyasının kullanımına sunmuştur.

Tarih şuuru ve meslekî bellek oluşturmak suretiyle genç kuşakların gelecek planlarında ilham kaynağı olmak temel felsefemizdir.