VII. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu Gerçekleştirildi!

VII. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneği ile Fırat Üniversitesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı tarafından çevrimiçi olarak düzenlendi. “Tarihyazımında Nesnellik” temasıyla düzenlenen toplantıda beşi konferans olmak üzere sekiz sunum gerçekleştirildi. Prof.Dr. İlhan Tekeli, Prof.Dr. Ahmet Şimşek, Prof.Dr. Ferruh Dinçer-Prof.Dr. R.Tamay Başağaç Gül, Prof.Dr. Nuran Yıldırım, Prof.Dr. Gülten Dinç tarafından verilen konferanslar ile Prof.Dr. Erkan Yar, Dr. Öğr. Üyesi Atilla Özgür ve Dr. Öğr. Üyesi Savaş Volkan Genç tarafından yapılan sözlü bildiriler Türkiye’nin farklı illerinden farklı kurum ve kuruluşundan, çok sayıda katılımcı tarafından takip edildi. Saat 11.00’de başlayan toplantı aynı gün saat 18.30’a doğru tamamlandı.
Kapanış oturumunda, katılımcı ve konuşmacıların ortak görüşü ile toplantı konuşmalarındaki içeriğin basılı hale getirilmesi yönünde bir talep oluştu. Bu talep doğrultusunda hazırlıklar başlatılmıştır. En kısa sürede kitabın basılması planlanmaktadır. Aynı zamanda toplantının dijital kopyası internet ortamına aktarılmıştır. Kayıtlara https://www.vhtmed.org.tr adresinden ulaşılabilir.