Çalışmalarınızı Bizlere Gönderiniz!

Derneğimizin web sitesinde, veteriner hekimliği tarihi ve mesleki etik alanında çalışmakta olan bilim insanlarının yayınlarına (Tez, kitap, makale, tam metin bildiri) kolay erişim sağlanabilmesi için bir e-kütüphane oluşturulacaktır. Bu bölümde yer almasını istediğiniz çalışmalarınızı lütfen PDF formatında bizlere info@vthmed.org.tr ulaştırınız.