Kasım 2020 archive

Çalışmalarınızı Bizlere Gönderiniz!

Derneğimizin web sitesinde, veteriner hekimliği tarihi ve mesleki etik alanında çalışmakta olan bilim insanlarının yayınlarına (Tez, kitap, makale, tam metin bildiri) kolay erişim sağlanabilmesi için bir e-kütüphane oluşturulacaktır. Bu bölümde yer almasını istediğiniz çalışmalarınızı lütfen PDF formatında bizlere info@vthmed.org.tr ulaştırınız.

Genel Kurulu Duyurusu

Sayın üyemiz, Derneğimizin 15 Haziran 2020 tarih ve 60 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Derneğinin 8. Olağan Genel Kurul toplantısının, 4 Ağustos 2020 tarihinde, sözü edilen tarihte toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ise 11 Ağustos 2020’de yapılması planlanmış ve 7 Temmuz 2020 tarihinde toplantı çağrısı yapılmış idi. Ancak, 2020 …

Devamını oku

Kamuoyu Duyurusu

Sayın üyemiz, Son günlerde camiamızı yakından ilgilendiren bazı gelişmeler olduğuna ve bu gelişmeler çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin (İÜCVF) kuruluş tarihini değiştirmek amacıyla bazı girişimlerde bulunulduğuna ve bazı kararlar alındığına hep birlikte tanıklık ettik. Üyelerinin çoğunluğu veteriner hekimliği tarihi alanının uzmanlarından oluşan ve sözü edilen alanda faaliyet gösteren bir uzmanlık derneğinin yöneticileri olarak bu …

Devamını oku